Daftar Nama Calon Siswa Jurusan : Teknik Las
Dibutuhkan = 32 Peserta Didik, Terdapat 50 Pendaftar
Keadaan tanggal : 22 Juni 2012

REKAP | TKBB | TKK | TGB | DPIL | TSM | TGM | TEI | TKJ | TITL | TP | TLas | TKR

 No Urut

 No
Pndftrn

 NISN

 Nama
Calon Siswa

Nilai B.Ind

Nilai B.Ing

Nilai Matika

Nilai IPA

 Nilai Prest

Tes akdmk

Nilai Psikt

SKTM

 NUN

 Hasil Seleksi

 Status Sementara

1 10058  9961454570  Jefri Anggara  9.20  6.00  8.75  8.25  0.00  5.40  6.70  0.20  32.20  726.1 Diterima
2 10049  9971410556  Yusuf Khomarudin  8.80  5.60  9.50  6.50  0.00  5.40  6.30  0.20  30.40  707.4 Diterima
3 20235  15116422  Ardiansyah  9.00  5.60  9.50  7.75  0.00  4.40  6.30  0.00  31.85  706.1 Diterima
4 20253  9971398564  Sunaryanto  9.80  7.80  7.25  7.25  0.00  5.20  5.70  0.00  32.10  697.9 Diterima
5 10020  99713989445  Ardi Widiantoro  9.40  7.20  8.50  7.25  0.00  4.40  5.10  0.00  32.35  695.5 Diterima
6 20310  9976676713  Andri Krida Hartono  8.60  5.20  9.25  7.50  0.00  4.40  7.30  0.20  30.55  694.6 Diterima
7 20217  9971218841  Andi Setiawan  9.40  8.00  6.50  7.25  0.00  6.40  4.90  0.20  31.15  694.5 Diterima
8 20651  12322233  Ahmad Tri Widodo  9.40  5.60  9.75  7.25  0.00  4.40  3.70  0.00  32.00  682.9 Diterima
9 20570  9961453196  Sidiq Nurrohman  9.80  4.00  9.00  8.25  0.00  5.00  5.90  0.20  31.05  679.3 Diterima
10 30347  9971398527  Andi Anjasmiko  9.80  6.20  9.25  7.25  0.00  3.60  4.70  0.00  32.50  678.3 Diterima
11 20224  9961451937  Muh Ramadhan  9.00  5.60  9.00  7.25  0.00  4.40  5.30  0.20  30.85  675.3 Diterima
12 30365  9971411195  Asep Budi Santosa  9.40  8.10  6.90  8.00  0.30  4.20  4.90  0.20  32.40  674.6 Diterima
13 20151  9971049600  Arif Afandi  9.00  6.40  8.00  7.25  0.00  4.80  5.50  0.00  30.65  673.9 Diterima
14 10032  0  Sumardiyo  9.00  4.80  9.00  8.25  0.00  4.40  5.30  0.00  31.05  672.3 Diterima
15 10285  9951388485  Ahmat Prasetyo  8.20  5.20  8.25  8.25  0.00  5.60  4.70  0.00  29.90  672.1 Diterima
16 20265  9961451748  Nuur Arifianto  9.80  6.40  9.00  7.25  0.00  4.00  3.50  0.00  32.45  671.5 Diterima
17 30210  9961450960  Imam Rismawan  9.00  4.40  8.50  8.00  0.00  5.60  5.30  0.00  29.90  670.4 Diterima
18 20200  9972466920  Yusuf Ingga P  9.40  5.20  8.00  6.00  0.00  6.00  6.70  0.20  28.60  670.2 Diterima
19 10281  9951388780  Sugeng  9.60  5.80  8.75  7.00  0.00  3.80  5.90  0.20  31.15  667.2 Diterima
20 30431  77777  Adi Kurniawan  9.20  6.60  7.75  8.00  0.00  4.40  4.50  0.00  31.55  665 Diterima
21 20399  4444  Roynaldo Adhitya  8.80  7.20  7.25  8.00  0.00  4.00  5.50  0.00  31.25  662.8 Diterima
22 20295  123  Satria Ahmad Muzakki  9.00  6.00  9.00  7.25  0.00  3.80  4.30  0.20  31.25  661.7 Diterima
23 20591  9971399633  Dimas Agung  8.60  4.20  8.25  8.00  0.00  5.20  6.10  0.00  29.05  656.4 Diterima
24 20062  0  widiyanto  9.20  7.00  7.25  9.50  0.00  3.60  3.50  0.20  32.95  654.6 Diterima
25 20321  9976537286  Anwar Shodik  8.60  4.40  9.00  6.50  0.00  4.40  6.90  0.00  28.50  652.6 Diterima
26 30541  9961451874  Eka Setya Prabowo  8.40  4.60  9.25  7.75  0.00  4.00  4.90  0.20  30.00  652.1 Diterima
27 10413  0  Dwi Prasetyo  8.80  5.00  8.75  7.75  0.00  3.60  5.70  0.20  30.30  649.3 Diterima
28 10701  1111  M. Firman Padilah Kusuma  9.20  7.80  7.75  7.00  0.00  3.00  4.50  0.00  31.75  648.2 Diterima
29 10464  0  Mayla Dovi Kurniawan  8.20  7.40  8.00  8.25  0.00  2.80  3.90  0.20  31.85  647.5 Diterima
30 30067  9961306803  Anung Frediansyah  9.60  5.00  8.00  7.25  0.00  4.20  6.50  0.20  29.85  646.9 Diterima
31 20294  9971399435  Fahriadi Septianto  9.60  6.20  7.75  6.50  0.00  4.60  4.90  0.20  30.05  646.6 Diterima
32 10463  9966631161  Fajar Kurniawan  9.00  7.00  6.25  7.50  0.00  5.20  4.90  0.00  29.75  643 Diterima
33 20506  9971410948  Riski Aditya Rismawan  7.80  8.60  5.50  7.75  0.00  5.00  4.50  0.20  29.65  642.9 Cadangan
34 20194  9976537119  Zainurrohman  9.80  5.20  7.50  8.25  0.00  4.40  5.10  0.00  30.75  642.3 Cadangan
35 10582  9961454453  Landung Rahmanto  7.80  7.40  7.00  6.50  0.00  4.60  5.30  0.20  28.70  642.2 Cadangan
36 20456  9971060280  Wakhid Nurrochman  9.00  4.40  8.75  6.50  0.00  4.80  5.10  0.20  28.65  638.6 Cadangan
37 20373  1234  Arifin Nugroho  9.00  4.80  8.00  8.50  0.00  4.20  4.70  0.00  30.30  637.8 Tidak Lolos
38 20178  9971060268  Agung Dwi Riyadi K  8.60  6.00  8.00  7.50  0.00  3.80  4.50  0.00  30.10  636.2 Tidak Lolos
39 20685  0  Baid Fitrianto  8.80  6.20  7.25  6.50  0.00  4.40  6.10  0.20  28.75  635 Tidak Lolos
40 30405  9961429703  Mukidi  9.80  6.20  6.25  7.75  0.00  4.60  5.90  0.00  30.00  633.3 Tidak Lolos
41 30056  9966537500  Oki Fajar Vandaru  8.40  5.00  7.25  7.50  0.00  5.00  6.10  0.20  28.15  633 Tidak Lolos
42 20054  1234  Setyawan  9.60  5.40  8.50  6.00  0.00  4.00  4.90  0.00  29.50  631.6 Tidak Lolos
43 10657  20400667  Anang Imam Prasetya  9.60  7.20  7.25  6.25  0.00  3.40  4.90  0.00  30.30  625.9 Tidak Lolos
44 20700  9961255532  Erwin Nurwanto  9.20  8.40  5.00  6.25  0.00  4.60  6.10  0.00  28.85  621.3 Tidak Lolos
45 20484  9971398155  Erik Lestiadi  9.00  6.00  7.25  4.75  0.00  5.60  4.90  0.00  27.00  619.5 Tidak Lolos
46 10564  9961450962  Memo Santosa  7.60  6.00  7.00  7.25  0.00  3.60  6.10  0.00  27.85  609.7 Tidak Lolos
47 20649  2147483647  Ekka Priambadha  9.00  5.00  7.50  5.25  0.00  4.20  6.30  0.00  26.75  598.5 Tidak Lolos
48 20206  9951439352  Achmad Priyanta  8.40  4.60  7.50  7.25  0.00  3.40  5.50  0.00  27.75  589.9 Tidak Lolos
49 20335  0  Krisna Adhiarta  8.80  7.00  5.25  6.00  0.00  3.40  5.70  0.00  27.05  564.6 Tidak Lolos
50 10639  9971410749  Nurwintolo  7.40  5.60  6.50  6.25  0.00  3.00  5.30  0.00  25.75  551.9 Tidak Lolos

 Nilai Seleksi Maksimum Pendaftar = 726.10
Nilai Seleksi Minimum Pendaftar    = 551.90


REKAP | TKBB | TKK | TGB | TSM | TGM | DPIL | TEI | TKJ | TITL | TP | TLas | TKR

© Admin SMK N 2 Pengasih 2010